KLAD > Kale - Leie Archeologische Dienst

De Kale-Leie Archeologische Dienst is een intergemeentelijke projectvereniging in de Kale-Leie regio te Oost-Vlaanderen, opgericht midden 2003.

De dienst staat in voor het behoud, beheer en het onderzoek van het archeologisch patrimonium op het grondgebied van de aangesloten gemeenten.

Lees verder »

Jaarverslag 2014 online

Bericht van 27 februari 2015

Het jaarverslag van 2014 is te raadplegen in de bibliotheek. Je kan er ondermeer een overzicht van de werkzaamheden en de activiteiten van de dienst in 2014 vinden, een overzicht van alle archeologisch (voor)onderzoek in de regio door externe bedrijven, … Lees verder »

Geconserveerd metaal

Bericht van 6 februari 2015

In 2013 en 2014 liet de KLAD een aantal metalen voorwerpen conserveren. Een bronzen everzwijnkopje, vermoedelijk een onderdeel van een mes, en een ringsleutel, beiden Romeins, zijn afkomstig uit Nevele. De ankervormige sleutel en het mes werden in 2010 opgegraven … Lees verder »

Verslag archeologisch onderzoek Lovendegem Larestraat

Bericht van 30 januari 2015

Archeologische opgraving Lovendegem-Larestraat (BAAC Vlaanderen) Sarah Hertoghs, Stefanie Sadones, Nick Krekelbergh & Olivier Van Remoorter. Inleiding Tussen 25 augustus en 4 september 2014 is, naar aanleiding van een verkavelingsplan van het terrein (Afd. 2, sectie B, perceel 931Z) gelegen aan … Lees verder »